Opis projekta

Postojanje problema utvrdili smo u svom svakodnevnom radu gdje se je pokazalo da postoji interes i potreba za organiziranjem rekreativnih grupa za osobe starije životne dobi. Naime, iskustvo rada pokazalo je da su rekreativne grupe sastavljene od korisnika raznih dobnih skupina neučunkovite i nepovoljne za osobe starije životne dobi jer su njihove potrebe i tempo rada drugačiji. U starijoj dobi tjelesna aktivnost treba biti kontinuirana, programirana, vođena i nadzirana od strane educiranih stručnjaka tjelesne i zdravstvene kulture s obzirom na potreban oprez kod doziranja trajanja i intenziteta opterećenja te zbog specifičnosti zdravstvenog stanja i funkcionalne sposobnosti starijeg čovjeka. S porastom životne dobi povećava se broj kroničnih zdravstvenih problema. Smatra se da oko 80% osoba starih 65 godina i više ima nekoliko kroničnih bolesti. Povišeni arterijski tlak postoji u oko 40% starijih osoba. Utjecaj te kronične bolesti na pojavu i razvoj koronarne bolesti srca povećava se s povećanjem dobi. Također, učestalost pretilosti u suvremenim razvijenim društvima najveća je u dobi iznad 45. godine. Danas je dokazano kako redovita tjelesna aktivnost može doprinijeti mnogim pozitivnim promjenama i boljoj funkcionalnoj sposobnosti u starijih ljudi u svrhu očuvanja njihove fizičke pokretljivosti. Rezultati istraživanja pokazuju da aktivno sudjelovanje starijih osoba u rekreativnim tjelesnim aktivnostima doprinosi doživljaju boljeg zadovoljstva životom. Starije osobe koje se bave različitim tjelesnim aktivnostima izražavaju veće zadovoljstvo životom i svoje funkcionalne sposobnosti procjenjuju boljima. Tjelesna aktivnost pozitivno utječe na poboljšanje i održavanje funkcionalnih sposobnosti, a time posredno i na mogućnost što duljeg samostalnog života starijih osoba. Starije osobe nerijetko su marginalizirane u pogledu svojeg društvenog utjecaja te imaju slabiju ekonomsku moć od mlađih dobnih skupina (Žganec, Rusac, Laklija, 2007.). Također, osamljenost je jedan od glavnih problema u starijoj dobi, a uzrokuju je pasivnost i povlačenje u sebe zbog odlaska u mirovinu, gubitka partnera, odlaska djece, otuđenosti itd. (Pečjak, 2001.).

Imajući na umu sve fiziološke promjene koje se zbivaju starenjem i bolesti čija se učestalost povećava starenjem, tjelovježba ima nekoliko specifičnih ciljeva:

  • održanje ili poboljšanje funkcijske sposobnosti
  • prevenciju, liječenje i/ili rehabilitaciju nekih akutnih i kroničnih bolesti.

Smanjenje vrijednosti pokazatelja funkcijske sposobnosti organizma starenjem nastupa kako u tjelesno neaktivnih tako i u tjelesno aktivnih osoba. Međutim, brojne studije su pokazale da redovito provođeno tjelesno vježbanje odgađa i usporava smanjenje pokazatelja funkcijskih sposobnosti.

Uključivanje u rad različitih grupa organiziranog vježbanja, sudjelovanje u izletima i drugim manifestacijama koje se organiziraju pomaže osobama starije dobi da ostvaruju nove kontakte, da stvaraju novu socijalnu mrežu. Kretanje među osobama svoje generacije daje ljudima priliku da svoj život i životne probleme uspoređuju s problemima drugih ljudi. Sama svijest da redovito vježbaju i čine nešto za svoje zdravlje povećava osjećaj samopoštovanja i odgovornosti za vlastito zdravlje i funkcionalne sposobnosti. Sve to uz podršku socijalne sredine stvara osjećaj većeg zadovoljstva samim sobom i jači osjećaj zadovoljstva životom.

penzioneri

penzići 2

Ciljevi, aktivnosti i rezultati

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života i socijalno uključivanje osoba starije životne dobi u Gradu Zagrebu razvijanjem i provođenjem rekreativnih programa i aktivnosti te putem pružanja podrške starijim osobama u provedbi rekreativnih programa.

Aktivnosti projekta koje će doprinijeti ostvarenju cilja:

  1. Kreiranje programa „Seniori treneri“ – kreirat će se program vježbanja prilagođen starijim osobama za održavanje njihove funkcionalne sposobnosti i očuvanja fizičke pokretljivosti. Program će sadržavati upute za provođenje vježbi kako bi svaki korisnik vježbe mogao izvoditi samostalno i pravilno. Cilj programa je omogućiti starijim osobama kontinuirano i pravilno vježbanje kao i međugeneracijsko motiviranje na fizičku aktivnost i odgovornost za vlastito zdravlje. Program će se printati i uvezati u 80 primjeraka za korisnike te će biti objavljen na internetskim stranicama. Također će se tiskati i promotivni letak za promoviranje programa (1000 kopija).
  2. Grupa podrške za kontinuirano vježbanje osnovat će se s ciljem motivacije korisnika za kontinuirano, pravilno i samostalno vježbanje. Omogućit će im međusobno ohrabrenje, podršku i djeljenje iskustava u prakticiranju programa „Seniori treneri“ te pružiti podršku za prenošenje znanja drugim zainteresiranim osobama iz svoje okoline. Grupe podrške će se održavati prema dinamici i potrebama korisnika a najmanje jednom mjesečno.
  3. Radionica o provedbi programa „Seniori treneri“ – tijekom provedbe projekta održat će se 40 radionica grupnih vježbi za korisnike koji će uz stručnu pomoć i vođenje naučiti izvoditi program vježbanja te naučiti kako stečena znanja prenijeti te motivirati druge na fizičku aktivnost. Stečena znanja moći će primjenjivati dalje samostalno i u grupi podrške koja će biti organizirana.
  4. Radionice o zdravom životu i očuvanju zdravlja – održat će se 10 radionica posvećenih zdravom životu i očuvanju zdravlja, prevenciji kroničnih bolesti, nuticionizmu, na kojima će korisnici dobiti relevantnvante informacije kao i individualne savjete na navedene teme i teme kao što su: vježbe disanja i istezanja, ispravnog korištenja životne energije, rad sa strukturom tijela. Očekivani rezultati radionica su: poboljšanje držanja tijela i orijentacije u prostoru, poboljšanje prokrvljenosti, regulacija tlaka, poboljšanje koncentracije, rješavanje stresa i napetosti, usmjeravanje pažnje na vlastito disanje, na svjesnost o svom tijelu i njegove mogućnosti. Dio tema radionica će također biti izabrane prema specifičnim potrebama korisnika. Za provedbu ove aktivnosti dijelom će biti angažirani vanjski stručni suradnici.

Rezultati

Po završetku projekta očekuje se da će se ostvariti sljedeći mjerljivi rezultati:

  1. Kreiran i proveden program „Seniori treneri“ na temelju potreba i mogućnosti osoba starije životne dobi.
  2. Organizirana grupa podrške za kontinuirano vježbanje u koju je uključeno do 25 osoba starije životne dobi za osnaživanje, druženje, međusobno pomaganje i poticanje na provođenje programa „Seniori treneri“.
  3. Održano 40 radionica grupnih vježbi za korisnike koji će uz stručnu pomoć i vođenje naučiti izvoditi program vježbanja koji će moći dalje sami primijenjivati i poučavati druge pravilnom vježbanju.
  4. Održano 10 radionica posvećenih zdravom životu i očuvanju zdravlja na kojma će korisnici dobiti relevantne informacije o zdravom životu i očuvanju zdravlja, prevenciji kroničnih bolesti te naučiti vježbe disanja i istezanja, ispravnog korištenja životne energije kao i rad sa strukturom tijela.

Izravni korisnici su osobe starije životne dobi za koje će biti organizirane rekreativne aktivnosti s ciljem podizanja kvalitete njihovog života, očuvanja zdravlja, prevencije kroničnih bolesti, održavanje funkcionalne sposobnosti i očuvanja fizičke pokretljivosti. Također će ih se potaknuti i podržati da radeći na sebi postanu aktivni članovi i članice zajednice koji će se međusobno podržavati i pomagati. U projektne aktivnosti biti će uključeno do 25 osoba kroz provođenje radionica programa „Seniori treneri“ i radionica o zdravom životu i očuvanju zdravlja kao i kroz održavanje grupe podrške za kontinuirano vježbanje. Ciljna skupina će savladati program „Seniori treneri“ koji će moći provoditi i multiplicirati nakon što projekt završi.

Osobe starije životne dobi često su marginalizirane zbog slabije ekonomske moći. Materijalna deprivacija i financijsko siromaštvo često im onemogućavaju pristup uslugama koje bi doprinijele kvaliteti života. Kontinuirano provođenje rekreativnih aktivnosti iziskuje materijalne troškove koje mnoge osobe starije životne dobi ne mogu priuštiti. Osim toga najčešće nemaju potrebne vještine ni pristup izvorima informacija koje bi im omogućile samostalmo učenje i provođenje rekreativnih programa vježbanja. Da bi se održavala funkcionalna sposobnost i očuvala fizička pokretljivost starijih osoba koja je preduvijet njihove aktivnije uloge u zajednici i socijalne uključenosti, nužno je provoditi rekreativne programe za starije osobe koji omogućavaju fizičku aktivnost i njihovu socijalnu uključenost te koji im kroz međusobno pružanje pomoći i podrške daju osjećaj korisnosti u zajednici. Naše iskustvo dosadašnjeg rada s korisnicima pokazalo je da nema ovakvih dostupnih sadržaja za osobe starije životne dobi, a s druge strane postoji stalni interes i motivacija korisnika koji nam se obraćaju za sudjelovanje u rekreativnim programima.

Neizravni korisnici su obitelji i bliža okolina osoba starije životne dobi kao i opća javnost na koje će projekt posredno utjecati na način da će ove osobe zauzeti aktivniju ulogu odgovornosti za vlastito zdravlje i funkcionalne sposobnosti kao i u socijalnom uključivanju te će na taj način podići kvalitetu svog života ali i života zajednice. Nadalje, krajnji korisnici su osobe starije životne dobi koje su u ovom projektu ciljana skupina i koja će nakon provedbe projekta moći nastaviti koristiti i multiplicirati efekte projekta. Krajnji korisnici su druge organizacije i institucije koje rade na području pomoći i podrške osobama starije životne dobi i koje će moći koristiti naša iskustva rada koje ćemo s njima podjeliti putem društvenih mreža i drugih kanala informiranja.

© 2014 Floor Fitness | Promijeni odraz u ogledalu!

Pratite nas na:           

Boomerang - Društvo sportske rekreacije Ehrlichova 3, 10020 Zagreb | OIB: 81529537076 | MB: 2072157 | IBAN: HR16 2402006-1100568045, Erste banka