Cilj projekta je doprinijeti stvaranju jednakih mogućnost za društveno-sportsku aktivaciju i povećanje socijalnog uključivanja osoba s oštećenim sluhom putem provođenja, i za njih besplatnih i prilagođenih, sportsko-rekreativnih radionica. Najveći problem gluhih i osoba u današnjem društvu je komunikacija jer sporazumjeti se mogu jedino uz pomoć znakovnog jezika koji, nažalost, mnogi ne koriste. Zbog svoje posebnosti, marginalizirani su u društvu te postoje prema njima predrasude okoline. Namjera ovog projekta je omogućiti gluhhim osobama da se, uz brigu šire društvene zajednice i stvaranjem jednakih mogućnosti i poticanja društva na međusobnu komunikaciju i interakciju, ravnopravno uključe u sportsko-rekreativne radionice, povećaju svoje znanje i podignu kvalitetu svog života.

Sportsko-rekreativne aktivnosti važan su sadržaj za provođenje slobodnog vremena jer njima pridonosi očuvanju zdravlja, vitalnosti, usporavanju procesa starenja, podizanju emotivne stabilnosti i kontrole stresa te usvajanju zdravih životnih navika. S druge strane one su važan socijalizacijski čimbenik i doprinose društvenom uključivanju, stvaranju zajedništva, promicanju zajedničkih društvenih vrijednosti. Stoga je svrha projekta kreirati sportsko-rekreativne radionice u kojima će gluhe osobe moći ravnopravno sudjelovati te na praktičan način usvojiti znanja o zdravom životu i zdravim navikama, pravilnoj prehrani i raznim sportsko-rekreativnmi sadržajima, tehnikama i mogućnostima. Nadalje, namjera projekta je uključiti gluhe osobe u sve druge društvene aktivnosti koje organizira i provodi DSR „BUMERANG“ te će se kroz međusobnu interakciju s drugim korisnicima, povećati senzibilizacija, graditi osjećaj zajedništva i pripadnosti što će smanjiti osjećaj getoizacije i marginaliziranosti ove skupine a u konačnici će doprinijeti njihovoj socijalnoj uključenosti.

Očekivani rezultati su 1. Omogućeni uvjeti za ravnopravno sudjelovanje osoba s oštećenim sluhom u sportsko-rekreativnim sadržajima. 2. Povećano sudjelovanje osoba s oštećenim sluhom u sportsko-rekreativnim aktivnostima. 3. Informirana javnosti o problemima i potrebama gluhih osoba i o provedenim aktivnostima i akcijama.

Aktivnosti provedbe projekta / programa rada – popis aktivnosti, nositelji, trajanje:

  1. Provođenje sportsko-rekreativnih radionica – tijekom dvanaest mjeseci održat će 40 sportsko-rekreativnih radionica za osobe oštećenog sluha, koje će za njih biti besplatne uz osigiranog prevoditelja/ice na znakovni jezik. Radionice će biti kombinacija sportsko-rekreativnih aktivnosti i predvanja na kojima će se obrađivati teme poput prakticiranja zdravih navika, pravilne prehrane, tehnikama disanja, vježbanja, prevencija ozlijeda, o raznim mogućnostima sportsko-rekreativnih sadržaja te provoditi ogledni satovi uz gostovanja raznih stručnjaka iz pojedinih područja. Cilj radionica je potaknuti korisnike na kvalitetno provođenje slobodnog vremena,usvajanje zdravih navika, redovnu fizičku aktivnost, na razumjevanje i usvajanje novih znanja i vještina.
  2. Organizacija sudjelovanja korisnika na jednom javnom natjecanju za osobe koje se rekreativno bave sportom radi promocije jednakih mogućnosti i uključivanja gluhih osoba u društvene aktivnosti te za poticanje stvaranja zajedništva i team building-a među članovima i članicama DSR „BUMERANG“.
  3. Provođenje promotivnih aktivnosti – tijekom cijelog trajanja projekta provodit će se promotivne aktivnosti s ciljem stvaranja pozitivnog okruženja u javnosti i stvaranjem odnosa suradnje i umrežavanja, povezivanja s drugim dionicima i sličnim akcijama radi sinergijskog djelovanja i razmjene znanja i iskustva. Posebno se to odnosi na strukovna udruženja, institucije, lokalnu samoupravu, poznate hrvatske sportaše i sportašice, i druge interesno-utjecajne skupine koje mogu pozitivno utjecati u području socijalnog uključivanja gluhih osoba. Nadalje, provodit će se aktivnosti informiranja javnosti putem javnih medija i društvenih mreža o provedbi i rezultatima projekta te će se pratiti njihove objave, čime će se doprinijeti vidljivosti problema i potreba gluhih osoba te vidljivosti projekta. Organizacijske aspekte svih aktivnosti kao i provođenje radionica provodit će voditelj projekta uz stručnu pomoć i podršku angažiranih struka.

Korisnici projekta su gluhe osobe s područja Grada Zagreba. Zbog komunikacijskih barijera gluhe osobe uvijek ostaju upućene jedne na druge, osjećaju se marginaliziranim, deprivilegiranim i getoiziranim, često su im uskraćene informacije i naosnovnije društvene aktivnosti poput sportsko-rekreativnih. Stoga im je potrebno mjesto gdje će na razumljiv i adekvatan način moći koristiti rekreativne sadržaje, informirati se o zdravom životu i zdravim navikama, pravilnoj prehrani i raznim sportsko-rekreativnim sadržajima, tehnikama i mogućnostima te u skladu sa svojim sposobnostima i afinitetima odabrati najbolje za sebe i gdje će biti tretirani ravnopravno. Zbog manjka društvenih sadržaja za gluhe osobe, one su većinom su usmjerene na svoje udruge i saveze gdje će na razumljiv i adekvatan način primiti informaciju i gdje su u poziciji ravnopravnih sugovornika i koje im pružaju osjećaj zajedništva. Međutim, potrebno je stvarati okruženje za njihovo ravnopravno sudjelovanje u društvenim aktivnostima koje su izvan njihovog uobičajenog okruženja i poticati zajednicu da im omogući im drugačija iskustva i jednake mogućnosti.

Voditelj projekta je Mario Canjek, diplomirani kineziolog, organiziranjem sportsko-rekreativnih aktivnosti bavi se od 1995. g, voditelj sportsko-rekreativnog programa u Floor Fitnessu.

© 2014 Floor Fitness | Promijeni odraz u ogledalu!

Pratite nas na:           

Boomerang - Društvo sportske rekreacije Ehrlichova 3, 10020 Zagreb | OIB: 81529537076 | MB: 2072157 | IBAN: HR16 2402006-1100568045, Erste banka