S porastom životne dobi povećava se broj kroničnih zdravstvenih problema. Smatra se da oko 80% osoba starih 65 godina i više ima nekoliko kroničnih bolesti. Povišeni arterijski tlak postoji u oko 40% starijih osoba.  Također, učestalost pretilosti u suvremenim razvijenim društvima najveća je u dobi iznad 45. godine. Danas je dokazano kako redovita tjelesna aktivnost može doprinijeti mnogim pozitivnim promjenama i boljoj funkcionalnoj sposobnosti u starijih ljudi u svrhu očuvanja njihove fizičke pokretljivosti. Rezultati istraživanja pokazuju da aktivno sudjelovanje starijih osoba u rekreativnim tjelesnim aktivnostima doprinosi doživljaju boljeg zadovoljstva životom. Starije osobe koje se bave različitim tjelesnim aktivnostima izražavaju veće zadovoljstvo životom i svoje funkcionalne sposobnosti procjenjuju boljima. Tjelesna aktivnost pozitivno utječe na poboljšanje i održavanje funkcionalnih sposobnosti, a time posredno i na mogućnost što duljeg samostalnog života starijih osoba.

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života i socijalno uključivanje osoba starije životne dobi u Gradu Zagrebu razvijanjem i provođenjem rekreativnih programa i aktivnosti te putem pružanja podrške starijim osobama u provedbi rekreativnih programa.

Aktivnosti projekta koje će doprinijeti ostvarenju cilja:

  1. Kreiranje programa „Seniori treneri“ – kreirat će se program vježbanja prilagođen starijim osobama za održavanje njihove funkcionalne sposobnosti i očuvanja fizičke pokretljivosti. Program će sadržavati upute za provođenje vježbi kako bi svaki korisnik vježbe mogao izvoditi samostalno i pravilno. Cilj programa je omogućiti starijim osobama kontinuirano i pravilno vježbanje kao i međugeneracijsko motiviranje na fizičku aktivnost i odgovornost za vlastito zdravlje. Program će se printati i uvezati u 80 primjeraka za korisnike te će biti objavljen na internetskim stranicama. Također će se tiskati i promotivni letak za promoviranje programa (1000 kopija).
  2. Grupa podrške za kontinuirano vježbanje osnovat će se s ciljem motivacije korisnika za kontinuirano, pravilno i samostalno vježbanje. Omogućit će im međusobno ohrabrenje, podršku i djeljenje iskustava u prakticiranju programa „Seniori treneri“ te pružiti podršku za prenošenje znanja drugim zainteresiranim osobama iz svoje okoline. Grupe podrške će se održavati prema dinamici i potrebama korisnika a najmanje jednom mjesečno.
  3. Radionica o provedbi programa „Seniori treneri“ – tijekom provedbe projekta održat će se 40 radionica grupnih vježbi za korisnike koji će uz stručnu pomoć i vođenje naučiti izvoditi program vježbanja te naučiti kako stečena znanja prenijeti te motivirati druge na fizičku aktivnost. Stečena znanja moći će primjenjivati dalje samostalno i u grupi podrške koja će biti organizirana.
  4. Radionice o zdravom životu i očuvanju zdravlja – održat će se 10 radionica posvećenih zdravom životu i očuvanju zdravlja, prevenciji kroničnih bolesti, nuticionizmu, na kojima će korisnici dobiti relevantnvante informacije kao i individualne savjete na navedene teme i teme kao što su: vježbe disanja i istezanja, ispravnog korištenja životne energije, rad sa strukturom tijela. Očekivani rezultati radionica su: poboljšanje držanja tijela i orijentacije u prostoru, poboljšanje prokrvljenosti, regulacija tlaka, poboljšanje koncentracije, rješavanje stresa i napetosti, usmjeravanje pažnje na vlastito disanje, na svjesnost o svom tijelu i njegove mogućnosti. Dio tema radionica će također biti izabrane prema specifičnim potrebama korisnika. Za provedbu ove aktivnosti dijelom će biti angažirani vanjski stručni suradnici.

Rezultati

  1. Kreiran i proveden program „Seniori treneri“ na temelju potreba i mogućnosti osoba starije životne dobi.
  2. Organizirana grupa podrške za kontinuirano vježbanje u koju je uključeno do 25 osoba starije životne dobi za osnaživanje, druženje, međusobno pomaganje i poticanje na provođenje programa „Seniori treneri“.
  3. Održano 40 radionica grupnih vježbi za korisnike koji će uz stručnu pomoć i vođenje naučiti izvoditi program vježbanja koji će moći dalje sami primijenjivati i poučavati druge pravilnom vježbanju.
  4. Održano 10 radionica posvećenih zdravom životu i očuvanju zdravlja na kojma će korisnici dobiti relevantne informacije o zdravom životu i očuvanju zdravlja, prevenciji kroničnih bolesti te naučiti vježbe disanja i istezanja, ispravnog korištenja životne energije kao i rad sa strukturom tijela.

Izravni korisnici su osobe starije životne dobi za koje će biti organizirane rekreativne aktivnosti s ciljem podizanja kvalitete njihovog života, očuvanja zdravlja, prevencije kroničnih bolesti, održavanje funkcionalne sposobnosti i očuvanja fizičke pokretljivosti. Ciljna skupina će savladati program „Seniori treneri“ koji će moći provoditi i multiplicirati nakon što projekt završi.

Neizravni korisnici su obitelji i bliža okolina osoba starije životne dobi kao i opća javnost na koje će projekt posredno utjecati na način da će ove osobe zauzeti aktivniju ulogu odgovornosti za vlastito zdravlje i funkcionalne sposobnosti kao i u socijalnom uključivanju te će na taj način podići kvalitetu svog života ali i života zajednice. Nadalje, krajnji korisnici su osobe starije životne dobi koje su u ovom projektu ciljana skupina i koja će nakon provedbe projekta moći nastaviti koristiti i multiplicirati efekte projekta. Krajnji korisnici su druge organizacije i institucije koje rade na području pomoći i podrške osobama starije životne dobi i koje će moći koristiti naša iskustva rada koje ćemo s njima podjeliti putem društvenih mreža i drugih kanala informiranja.

© 2014 Floor Fitness | Promijeni odraz u ogledalu!

Pratite nas na:           

Boomerang - Društvo sportske rekreacije Ehrlichova 3, 10020 Zagreb | OIB: 81529537076 | MB: 2072157 | IBAN: HR16 2402006-1100568045, Erste banka